- HOTLINE : 0911.591.226 | 0934.276.226 | 0988.587.026
BIÊN DẠNG SÀN DECK

BIÊN DẠNG SÀN DECK

Sàn deck H50W1000

Các biên dạng Sàn Deck phổ biến là:
+ H50W1000: Chiều cao sóng 50mm, chiều rộng hiệu dụng 1000mm
+ H50W996: Chiều cao sóng 50mm, chiều rộng hiệu dụng 996mm
H71W910: Chiều cao sóng 71mm, chiều rộng hiệu dụng 910mm
H75W600: Chiều cao sóng 75mm, chiều rộng hiệu dụng 600mm
DETAIL:
Liên hệ để được tư vấn: 0911.591.226 | 0934.276.226 | 0988.587.026
Biên dạng Sàn Deck(Decking) - H50W1000
Biên dạng Sàn Deck(Decking) - H50W1000
Biên dạng sàn Deck H51W1020
Biên dạng sàn Deck H51W1020
Biên dạng sàn Deck H75W900
Biên dạng sàn Deck H75W900
Biên dạng sàn Deck H50W820
Biên dạng sàn Deck H50W820
Biên dạng sàn Deck H50W996
Biên dạng sàn Deck H50W996
Biên dạng sàn Deck H71W910
Biên dạng sàn Deck H51W600
Biên dạng sàn Deck H51W600
Biên dạng sàn Deck H50W930
Biên dạng sàn Deck H50W930
Biên dạng sàn Deck H75W600 (01)
Biên dạng sàn Deck H75W600 (01)
CHI TIẾT SÀN PHẨM