- HOTLINE : 0911.591.226 | 0934.276.226 | 0988.587.026
Tấm sàn thép liên hợp

Tấm sàn thép liên hợp

Sàn liên hợp thép bê tông
Sàn liên hợp thép bê tông
•  Tấm sàn thép liên hợp là tấm thép hình có biên dạng sóng và nhiều vân nhám tăng cứng và bám bê tông dùng để đổ bê tông sàn thay cho hệ cố pha và giàn giáo.
Đổ bê tông sàn theo phương pháp Tấm sàn thép liên hợp giúp giảm nhân công việc lắp dựng và tháo dỡ cố pha và giàn giáo, giảm cos thép trong bê tông sàn, tăng tiến độ thi công và giảm giá thành thi công.
Sàn Deck | Sàn Decking | San Deck | San Decking
Sàn Deck, Sàn Decking
Sàn thép liên hợp
Sàn thép liên hợp

 Liên hệ để được tư vấn: 0911.591.226 | 0934.276.226 | 0988.587.026
CHI TIẾT SÀN PHẨM